User Tools

Site Tools


08346-iguara-u-la-gi

Iguaraçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 164,983 km², dân số năm 2007 là 3882 người, mật độ 23,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08346-iguara-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)