User Tools

Site Tools


08345-iguaba-grande-la-gi

Iguaba Grande là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 53,601 km², dân số năm 2007 là 20177 người, mật độ 376,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08345-iguaba-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)