User Tools

Site Tools


08247-hystrichopogon-hirticeps-la-gi

Hystrichopogon hirticeps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hystrichopogon
Loài (species) H. hirticeps
Danh pháp hai phần
Hystrichopogon hirticeps
Hermann, 1906

Hystrichopogon hirticeps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hystrichopogon hirticeps được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hystrichopogon hirticeps tại Wikispecies
08247-hystrichopogon-hirticeps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)