User Tools

Site Tools


08241-hyperechia-subfasciata-la-gi

Hyperechia subfasciata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. subfasciata
Danh pháp hai phần
Hyperechia subfasciata
Enderlein, 1930

Hyperechia subfasciata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia subfasciata được Enderlein miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hyperechia subfasciata tại Wikispecies
08241-hyperechia-subfasciata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)