User Tools

Site Tools


08240-hyperechia-robusta-la-gi

Hyperechia robusta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. robusta
Danh pháp hai phần
Hyperechia robusta
(Wiedemann, 1828)

Hyperechia robusta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia robusta được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hyperechia robusta tại Wikispecies
08240-hyperechia-robusta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)