User Tools

Site Tools


08239-hyperechia-marshalli-la-gi

Hyperechia marshalli
Hyperechia marshalli, Springbokvlakte.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. marshalli
Danh pháp hai phần
Hyperechia marshalli
Austen, 1902

Hyperechia marshalli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia marshalli được Austen miêu tả năm 1902. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Hyperechia marshalli tại Wikimedia Commons
08239-hyperechia-marshalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)