User Tools

Site Tools


08238-hyperechia-madagascariensis-la-gi

Hyperechia madagascariensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. madagascariensis
Danh pháp hai phần
Hyperechia madagascariensis
Enderlein, 1930

Hyperechia madagascariensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia madagascariensis được Enderlein miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hyperechia madagascariensis tại Wikispecies
08238-hyperechia-madagascariensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)