User Tools

Site Tools


08237-hyperechia-fuelleborni-la-gi

Hyperechia fuelleborni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. fuelleborni
Danh pháp hai phần
Hyperechia fuelleborni
Grünberg, 1907

Hyperechia fuelleborni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia fuelleborni được Grünberg miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hyperechia fuelleborni tại Wikispecies
08237-hyperechia-fuelleborni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)