User Tools

Site Tools


08236-hyperechia-consimilis-la-gi

Hyperechia consimilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hyperechia
Loài (species) H. consimilis
Danh pháp hai phần
Hyperechia consimilis
Wood, 1874

Hyperechia consimilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hyperechia consimilis được Wood miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hyperechia consimilis tại Wikispecies
08236-hyperechia-consimilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)