User Tools

Site Tools


08233-hynobius-la-gi

Hynobius là một chi động vật lưỡng cư trong họ Hynobiidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 28 loài và 54% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1] Các loài trong chi này phân bố tại Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên.

Chi này có các loài sau:

 • Hynobius abei Sato, 1934
 • Hynobius amjiensis Gu, 1992
 • Hynobius arisanensis Maki, 1922
 • Hynobius boulengeri (Thompson, 1912)
 • Hynobius chinensis Günther, 1889
 • Hynobius dunni Tago, 1931
 • Hynobius formosanus Maki, 1922
 • Hynobius guabangshanensis Shen, Deng e Wang, 2004
 • Hynobius hidamontanus Matsui, 1987
 • Hynobius katoi Matsui, Kokuryo, Misawa e Nishikawa, 2004
 • Hynobius kimurae Dunn, 1923
 • Hynobius leechii Boulenger, 1887
 • Hynobius lichenatus Boulenger, 1883
 • Hynobius naevius (Temminck e Schlegel, 1838)
 • Hynobius nebulosus (Temminck e Schlegel, 1838)
 • Hynobius nigrescens Stejneger, 1907
 • Hynobius okiensis Sato, 1940
 • Hynobius quelpaertensis Mori, 1928
 • Hynobius retardatus Dunn, 1923
 • Hynobius sonani (Maki, 1922)
 • Hynobius stejnegeri Dunn, 1923
 • Hynobius takedai Matsui e Miyazaki, 1984
 • Hynobius tokyoensis Tago, 1931
 • Hynobius tsuensis Abe, 1922
 • Hynobius turkestanicus Nikolskii, 1910
 • Hynobius yangi Kim, Min e Matsui, 2003
 • Hynobius yiwuensis Cai, 1985
 • Hynobius yunanicus Chen, Qu e Niu, 2001
08233-hynobius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)