User Tools

Site Tools


08231-hyloxalus-la-gi

Hyloxalus
Hyloxalus subpunctatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Dendrobatidae
Chi (genus) Hyloxalus
Jiménez de la Espada, 1870
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa

Cryptophyllobates

Hyloxalus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dendrobatidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 50 loài và 24% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08231-hyloxalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)