User Tools

Site Tools


08227-hylophorbus-la-gi

Hylophorbus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Hylophorbus
Macleay, 1878
Các loài

9 species; see table.

Hylophorbus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 8 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08227-hylophorbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)