User Tools

Site Tools


08226-hylomantis-la-gi

Hylomantis
Hylomantis lemur - Lemur leaf frog.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Hylomantis
Peters, 1873
Các loài

Xem trong bài.

Hylomantis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 8 loài và 38% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08226-hylomantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)