User Tools

Site Tools


08224-hylarana-la-gi

Hylarana
Hylarana similis (KU 329815) from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g037.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Ranidae
Chi (genus) Hylarana
Tschudi, 1838
Loài điển hình
Hyla erythraea
Schlegel, 1837
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Hylarana là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 79 loài và 13% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2]

Phương tiện liên quan tới Hylarana tại Wikimedia Commons

08224-hylarana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)