User Tools

Site Tools


08220-hydrolaetare-la-gi

Hydrolaetare
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Leptodactylidae
Chi (genus) Hydrolaetare
Gallardo, 1963
Loài điển hình
Limnomedusa schmidti
Cochran and Goin, 1959
Các loài

Xem trong bài.

Hydrolaetare là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leptodactylidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08220-hydrolaetare-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)