User Tools

Site Tools


08218-hybozelodes-pictus-la-gi

Hybozelodes pictus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hybozelodes
Loài (species) H. pictus
Danh pháp hai phần
Hybozelodes pictus
Hermann, 1912

Hybozelodes pictus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hybozelodes pictus được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hybozelodes pictus tại Wikispecies
08218-hybozelodes-pictus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)