User Tools

Site Tools


08217-hybozelodes-minutus-la-gi

Hybozelodes minutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hybozelodes
Loài (species) H. minutus
Danh pháp hai phần
Hybozelodes minutus
Wiedemann, 1828

Hybozelodes minutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hybozelodes minutus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hybozelodes minutus tại Wikispecies
08217-hybozelodes-minutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)