User Tools

Site Tools


08214-huy-n-thakurgaon-la-gi

Thakurgaon là một huyện thuộc division Rangpur, Bangladesh. Huyện này có diện tích 1809 km², dân số năm 2002 là 1196429 người[1], mật độ dân số là 661 người/km².

08214-huy-n-thakurgaon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)