User Tools

Site Tools


08179-huy-n-kurigram-la-gi

Kurigram là một huyện thuộc division Rangpur, Bangladesh. Huyện này có diện tích 2296 km², dân số năm 2002 là 1782277 người[1], mật độ dân số là 776 người/km².

08179-huy-n-kurigram-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)