User Tools

Site Tools


08067-horatio-nelson-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08067-horatio-nelson-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Phó Đô đốc <​b>​Horatio Nelson</​b>,​ <​b>​tử tước Nelson thứ nhất</​b>,​ KB (sinh 29 tháng 9 năm 1758 - mất 21 tháng 10 năm 1804) là một đô đốc người Anh, trở nên nổi tiếng trong cuộc chiến tranh Napoleon, đặc biệt là trận chiến Trafalgar, một chiến thắng quyết định của vương quốc Anh, đồng thời cũng là nơi ông hy sinh. Nelson được biết đến là người có khả năng truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần binh sĩ, chính nhờ điều đó mà ông được gắn với cái tên:"<​i>​The Nelson Touch</​i>"​.
 +</​p><​p>​Những chiến công hiển hách của ông trong chiến tranh đã giúp ông tạo một vị trí đáng kính cùng với các nhân vật quân sự lừng lẫy khác trong lịch sử vương quốc Anh.
 +</​p><​p>​Vào thế kỷ 18, Nelson trở nên nổi tiếng với chuyện tình Phu nhân Hamilton (tức Emma Hart), vợ của ông William Hamilton - một Đại sứ Anh ở xứ Napoli. Bà trở thành tình nhân của Nelson và họ đã sống với nhau công khai khi bà trở lại Anh, dù Nelson cũng đã có vợ là bà Fanny Nelson. Hai người đã có một người con gái tên là Horatia Nelson. Do Quý ông William Hamilton rất ngưỡng mộ Nelson nên Quý ông không hề cấm đoán cuộc tình này. Sau khi hy sinh vào năm 1805, Nelson trở thành anh hùng dân tộc và được đưa tang theo nghi lễ quốc gia. Cho tới ngày nay, ký ức về Nelson vẫn còn sống mãi cùng vô số các công trình tưởng niệm, trong đó đáng kể nhất là tượng đài Nelson tại thủ đô Luân Đôn, đứng ở giữa quảng trường Trafalgar.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Horatio Nelson sinh ngày 29 tháng 9 năm 1758 tại nhà của mục sư ở Burnham Thorpe, Norfolk, nước Anh. Ông là đứa con thứ sáu trong mười một người con của Reverend Edmund Nelson và vợ là Catherine. Mẹ của ông mất khi ông được chín tuổi. Bà sống tại làng Barsham, Suffolk, và kết hôn với Reverend Edmund Nelson tại nhà thờ Beccles, Suffolk vào năm 1749. Tên ông được đặt theo tên cha dượng của ông - Horatio Walpole - Nam tước Walpole thứ Hai. 
 +</​p><​p>​Nelson theo học Trường Tiểu học Paston, Bắc Walsham, Anh, rồi chuyển sang Trường chuyên Văn Vua Edward đệ Lục khi ông 12 tuổi. Năm 1771, ông bắt đầu sự nghiệp hải quân trên con tàu chiến hạng Ba - <​i>​HMS Raisonnable</​i>​ như một người lái tàu bình thường dưới quyền chú ông - Thuyền trưởng Maurice Suckling. Không lâu sau, Nelson được thăng hàm <​i>​Chuẩn úy Hải quân</​i>​ và bắt đầu thực tập. Nelson bị say sóng biển - thứ đeo bám ông suốt cả sự nghiệp.
 +</p>
 +
 +<div class="​refbegin"​ style="">​
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Adkin,​ Mark (2007). <​i>​The Trafalgar Companion: A Guide to History'​s Most Famous Sea Battle and the Life of Admiral Lord Nelson</​i>​. London: Aurum Press. ISBN 1-84513-018-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Adkin%2C+Mark&​amp;​rft.aufirst=Mark&​amp;​rft.aulast=Adkin&​amp;​rft.btitle=The+Trafalgar+Companion%3A+A+Guide+to+History%27s+Most+Famous+Sea+Battle+and+the+Life+of+Admiral+Lord+Nelson&​amp;​rft.date=2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-84513-018-9&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Aurum+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Bradford,​ Ernle (2005). <​i>​Nelson:​ The Essential Hero</​i>​. Wordsworth Military Library. ISBN 1-84022-202-6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Bradford%2C+Ernle&​amp;​rft.aufirst=Ernle&​amp;​rft.aulast=Bradford&​amp;​rft.btitle=Nelson%3A+The+Essential+Hero&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-84022-202-6&​amp;​rft.pub=Wordsworth+Military+Library&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Coleman,​ Terry (2001). <​i>​Nelson:​ The man and the legend</​i>​. Bloomsbury. ISBN 0-7475-5900-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Coleman%2C+Terry&​amp;​rft.aufirst=Terry&​amp;​rft.aulast=Coleman&​amp;​rft.btitle=Nelson%3A+The+man+and+the+legend&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7475-5900-7&​amp;​rft.pub=Bloomsbury&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Goodwin,​ Peter (2002). <​i>​Nelson'​s Ships: A History Of The Vessels In Which He Served: 1771 - 1805</​i>​. London: Conway Maritime Press. ISBN 0-8117-1007-6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Goodwin%2C+Peter&​amp;​rft.aufirst=Peter&​amp;​rft.aulast=Goodwin&​amp;​rft.btitle=Nelson%27s+Ships%3A+A+History+Of+The+Vessels+In+Which+He+Served%3A+1771+-+1805&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-8117-1007-6&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Conway+Maritime+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Haydn,​ Joseph (1851). <​i>​The Book of Dignities</​i>​. Longmans, Brown, Green, and Longmans.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Haydn%2C+Joseph&​amp;​rft.aufirst=Joseph&​amp;​rft.aulast=Haydn&​amp;​rft.btitle=The+Book+of+Dignities&​amp;​rft.date=1851&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Longmans%2C+Brown%2C+Green%2C+and+Longmans&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Hayward,​ Joel S. A. (2003). <​i>​For God and Glory: Lord Nelson and His Way of War</​i>​. ISBN 1-59114-351-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Hayward%2C+Joel+S.+A.&​amp;​rft.aufirst=Joel+S.+A.&​amp;​rft.aulast=Hayward&​amp;​rft.btitle=For+God+and+Glory%3A+Lord+Nelson+and+His+Way+of+War&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-59114-351-9&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Hibbert,​ Christopher (1994). <​i>​Nelson A Personal History</​i>​. Basic Books. ISBN 0-201-40800-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Hibbert%2C+Christopher&​amp;​rft.aufirst=Christopher&​amp;​rft.aulast=Hibbert&​amp;​rft.btitle=Nelson+A+Personal+History.&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-201-40800-7&​amp;​rft.pub=Basic+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Lambert,​ Andrew (2004). <​i>​Nelson - Britannia'​s God of War</​i>​. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-21222-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Lambert%2C+Andrew&​amp;​rft.aufirst=Andrew&​amp;​rft.aulast=Lambert&​amp;​rft.btitle=Nelson+-+Britannia%27s+God+of+War&​amp;​rft.date=2004&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-571-21222-0&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Faber+and+Faber&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Lavery,​ Brian (2003). <​i>​Nelson and the Nile</​i>​. London: Caxton Editions. ISBN 1-84067-5225.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Lavery%2C+Brian&​amp;​rft.aufirst=Brian&​amp;​rft.aulast=Lavery&​amp;​rft.btitle=Nelson+and+the+Nile&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-84067-5225&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Caxton+Editions&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Lee,​ Christopher (2005). <​i>​Nelson and Napoleon, The Long Haul to Trafalgar</​i>​. headline books. tr. 560. ISBN 0-7553-1041-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Lee%2C+Christopher&​amp;​rft.aufirst=Christopher&​amp;​rft.aulast=Lee&​amp;​rft.btitle=Nelson+and+Napoleon%2C+The+Long+Haul+to+Trafalgar&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7553-1041-1&​amp;​rft.pages=560&​amp;​rft.pub=headline+books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li>​Nelson,​ Horatio, Lord Viscount, <​i>​The Dispatches and Letters of Vice Admiral Lord Viscount Nelson: With Notes by Sir Nicholas Harris Nicolas G.C.M.G., The Third Volume, January 1798 to August 1799,</​i>​ Henry Colburn, London, 1845</​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Oman,​ Carola (1987). <​i>​Nelson</​i>​. London: Hodder &amp; Stoughton. ISBN 0-340-40672-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Oman%2C+Carola&​amp;​rft.aufirst=Carola&​amp;​rft.aulast=Oman&​amp;​rft.btitle=Nelson&​amp;​rft.date=1987&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-340-40672-0&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Hodder+%26+Stoughton&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Pettigrew,​ Thomas (1849). <​i>​Memoirs of the Life of Vice-Admiral,​ Lord Viscount Nelson, K. B., Duke of Bronté</​i>​. London: T. &amp; W. Boone.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Pettigrew%2C+Thomas&​amp;​rft.aufirst=Thomas&​amp;​rft.aulast=Pettigrew&​amp;​rft.btitle=Memoirs+of+the+Life+of+Vice-Admiral%2C+Lord+Viscount+Nelson%2C+K.+B.%2C+Duke+of+Bront%C3%A9&​amp;​rft.date=1849&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=T.+%26+W.+Boone&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Pocock,​ Tom (1987). <​i>​Horatio Nelson</​i>​. London: The Bodley Head. ISBN 0-370-31124-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Pocock%2C+Tom&​amp;​rft.aufirst=Tom&​amp;​rft.aulast=Pocock&​amp;​rft.btitle=Horatio+Nelson&​amp;​rft.date=1987&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-370-31124-8&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=The+Bodley+Head&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Sugden,​ John (2004). <​i>​Nelson:​ A Dream of Glory</​i>​. London: Jonathan Cape. ISBN 0-224-06097-X.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Sugden%2C+John&​amp;​rft.aufirst=John&​amp;​rft.aulast=Sugden&​amp;​rft.btitle=Nelson%3A+A+Dream+of+Glory&​amp;​rft.date=2004&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-224-06097-X&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Jonathan+Cape&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Sugden,​ John (2013). <​i>​Nelson:​ The Sword of Albion</​i>​. New York: Henry Holt and Co. ISBN 080507807-X.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=Sugden%2C+John&​amp;​rft.aufirst=John&​amp;​rft.aulast=Sugden&​amp;​rft.btitle=Nelson%3A+The+Sword+of+Albion&​amp;​rft.date=2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=080507807-X&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Henry+Holt+and+Co.&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​von Pivka, Otto (1980). <​i>​Navies of the Napoleonic Era</​i>​. Hippocrene Books. ISBN 0-88254-505-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=von+Pivka%2C+Otto&​amp;​rft.aufirst=Otto&​amp;​rft.aulast=von+Pivka&​amp;​rft.btitle=Navies+of+the+Napoleonic+Era&​amp;​rft.date=1980&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-88254-505-1&​amp;​rft.pub=Hippocrene+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​White,​ Colin. <​i>​Nelson,​ The New Letters</​i>​. Boydell Press. ISBN 1-84383-130-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.au=White%2C+Colin&​amp;​rft.aufirst=Colin&​amp;​rft.aulast=White&​amp;​rft.btitle=Nelson%2C+The+New+Letters&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-84383-130-9&​amp;​rft.pub=Boydell+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book"><​i>​The Naval Chronicle, Volume 3</​i>​. J. Gold. 1800.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.btitle=The+Naval+Chronicle%2C+Volume+3&​amp;​rft.date=1800&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=J.+Gold&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ (reissued by Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-108-01842-5)</​li>​
 +<​li><​span class="​citation book"><​i>​The Naval Chronicle, Volume 6</​i>​. J. Gold. 1806.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoratio+Nelson&​amp;​rft.btitle=The+Naval+Chronicle%2C+Volume+6&​amp;​rft.date=1806&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=J.+Gold&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ (reissued by Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-108-01854-8)</​li></​ul></​div>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Horatio Nelson</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Horatio Nelson</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010145337
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 1.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1098/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38173/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1854/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 463/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.136/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.2 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 932.547 ​     1 -total
 + ​52.79% ​ 492.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Military_Person
 + ​36.91% ​ 344.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.89% ​ 120.243 ​    19 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​12.45% ​ 116.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.11% ​ 112.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refbegin
 + ​10.88% ​ 101.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.50%   ​32.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikiquote
 +  2.87%   ​26.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 +  2.40%   ​22.360 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​117293-0!canonical and timestamp 20181010145335 and revision id 41437812
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08067-horatio-nelson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)