User Tools

Site Tools


08065-hoplotriclis-artemisicola-la-gi

Hoplotriclis artemisicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplotriclis
Loài (species) H. artemisicola
Danh pháp hai phần
Hoplotriclis artemisicola
Lehr, 1969

Hoplotriclis artemisicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplotriclis artemisicola được Lehr miêu tả năm 1969.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplotriclis artemisicola tại Wikispecies
08065-hoplotriclis-artemisicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)