User Tools

Site Tools


08063-hoplopheromerus-brunnipes-la-gi

Hoplopheromerus brunnipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplopheromerus
Loài (species) H. brunnipes
Danh pháp hai phần
Hoplopheromerus brunnipes
Tsacas and Oldroyd, 1967

Hoplopheromerus brunnipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplopheromerus brunnipes được Tsacas & Oldroyd miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplopheromerus brunnipes tại Wikispecies
08063-hoplopheromerus-brunnipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)