User Tools

Site Tools


08062-hoplopheromerus-armatipes-la-gi

Hoplopheromerus armatipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplopheromerus
Loài (species) H. armatipes
Danh pháp hai phần
Hoplopheromerus armatipes
(Macquart, 1855)

Hoplopheromerus armatipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplopheromerus armatipes được Macquart miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplopheromerus armatipes tại Wikispecies
08062-hoplopheromerus-armatipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)