User Tools

Site Tools


08061-hoplopheromerus-allochrous-la-gi

Hoplopheromerus allochrous
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplopheromerus
Loài (species) H. allochrous
Danh pháp hai phần
Hoplopheromerus allochrous
Shi, 1992

Hoplopheromerus allochrous là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplopheromerus allochrous được Shi miêu tả năm 1992.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplopheromerus allochrous tại Wikispecies
08061-hoplopheromerus-allochrous-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)