User Tools

Site Tools


08060-hoplistomerus-zelimina-la-gi

Hoplistomerus zelimina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplistomerus
Loài (species) H. zelimina
Danh pháp hai phần
Hoplistomerus zelimina
Speiser, 1910

Hoplistomerus zelimina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplistomerus zelimina được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplistomerus zelimina tại Wikispecies
08060-hoplistomerus-zelimina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)