User Tools

Site Tools


08059-hoplistomerus-serripes-la-gi

Hoplistomerus serripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hoplistomerus
Loài (species) H. serripes
Danh pháp hai phần
Hoplistomerus serripes
Fabricius, 1805

Hoplistomerus serripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hoplistomerus serripes được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hoplistomerus serripes tại Wikispecies
08059-hoplistomerus-serripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)