User Tools

Site Tools


08045-holopogon-venustus-la-gi

Holopogon venustus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. venustus
Danh pháp hai phần
Holopogon venustus
Rossi, 1790

Holopogon venustus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon venustus được Rossi miêu tả năm 1790.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon venustus tại Wikispecies
08045-holopogon-venustus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)