User Tools

Site Tools


08043-holopogon-turkmenicus-la-gi

Holopogon turkmenicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. turkmenicus
Danh pháp hai phần
Holopogon turkmenicus
Lehr, 1972

Holopogon turkmenicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon turkmenicus được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon turkmenicus tại Wikispecies
08043-holopogon-turkmenicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)