User Tools

Site Tools


08041-holopogon-phaeonotus-la-gi

Holopogon phaeonotus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. phaeonotus
Danh pháp hai phần
Holopogon phaeonotus
Loew, 1874

Holopogon phaeonotus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon phaeonotus được Loew miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon phaeonotus tại Wikispecies
08041-holopogon-phaeonotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)