User Tools

Site Tools


08040-holopogon-nitidiventris-la-gi

Holopogon nitidiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. nitidiventris
Danh pháp hai phần
Holopogon nitidiventris
(Bigot, 1878)

Holopogon nitidiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon nitidiventris được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon nitidiventris tại Wikispecies
08040-holopogon-nitidiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)