User Tools

Site Tools


08039-holopogon-nigrifacies-la-gi

Holopogon nigrifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. nigrifacies
Danh pháp hai phần
Holopogon nigrifacies
Bezzi, 1900

Holopogon nigrifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon nigrifacies được Bezzi miêu tả năm 1900.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon nigrifacies tại Wikispecies
08039-holopogon-nigrifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)