User Tools

Site Tools


08038-holopogon-negrus-la-gi

Holopogon negrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. negrus
Danh pháp hai phần
Holopogon negrus
Lehr, 1972

Holopogon negrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon negrus được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon negrus tại Wikispecies
08038-holopogon-negrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)