User Tools

Site Tools


08035-holopogon-imbecillus-la-gi

Holopogon imbecillus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. imbecillus
Danh pháp hai phần
Holopogon imbecillus
Loew, 1871

Holopogon imbecillus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon imbecillus được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon imbecillus tại Wikispecies
08035-holopogon-imbecillus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)