User Tools

Site Tools


08033-holopogon-fumipennis-la-gi

Holopogon fumipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. fumipennis
Danh pháp hai phần
Holopogon fumipennis
(Meigen, 1820)

Holopogon fumipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon fumipennis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon fumipennis tại Wikispecies
08033-holopogon-fumipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)