User Tools

Site Tools


08030-holopogon-crinitus-la-gi

Holopogon crinitus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. crinitus
Danh pháp hai phần
Holopogon crinitus
Martin, 1959

Holopogon crinitus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon crinitus được Martin miêu tả năm 1959.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon crinitus tại Wikispecies
08030-holopogon-crinitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)