User Tools

Site Tools


08029-holopogon-cognatus-la-gi

Holopogon cognatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. cognatus
Danh pháp hai phần
Holopogon cognatus
Richter, 1964

Holopogon cognatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon cognatus được Richter miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon cognatus tại Wikispecies
08029-holopogon-cognatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)