User Tools

Site Tools


08028-holopogon-claripennis-la-gi

Holopogon claripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. claripennis
Danh pháp hai phần
Holopogon claripennis
(Loew, 1856)

Holopogon claripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon claripennis được Loew miêu tả năm 1856. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon claripennis tại Wikispecies
08028-holopogon-claripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)