User Tools

Site Tools


08027-holopogon-chalcogaster-la-gi

Holopogon chalcogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. chalcogaster
Danh pháp hai phần
Holopogon chalcogaster
Dufour, 1850

Holopogon chalcogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon chalcogaster được Dufour miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon chalcogaster tại Wikispecies
08027-holopogon-chalcogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)