User Tools

Site Tools


08024-holopogon-appendiculatus-la-gi

Holopogon appendiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. appendiculatus
Danh pháp hai phần
Holopogon appendiculatus
Bigot, 1878

Holopogon appendiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon appendiculatus được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon appendiculatus tại Wikispecies
08024-holopogon-appendiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)