User Tools

Site Tools


08023-holopogon-angustifacies-la-gi

Holopogon angustifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holopogon
Loài (species) H. angustifacies
Danh pháp hai phần
Holopogon angustifacies
Lehr, 1972

Holopogon angustifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holopogon angustifacies được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holopogon angustifacies tại Wikispecies
08023-holopogon-angustifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)