User Tools

Site Tools


08021-holoaden-la-gi

Holoaden
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Strabomantidae
Chi (genus) Holoaden
Miranda-Ribeiro, 1920
Các loài

Xem trong bài.

Holoaden là một chi động vật lưỡng cư trong họ Strabomantidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08021-holoaden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)