User Tools

Site Tools


08014-holcocephala-vallestris-la-gi

Holcocephala vallestris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. vallestris
Danh pháp hai phần
Holcocephala vallestris
Ayala, 1982

Holcocephala vallestris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala vallestris được Ayala miêu tả năm 1982. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala vallestris tại Wikispecies
08014-holcocephala-vallestris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)