User Tools

Site Tools


08013-holcocephala-uruguayensis-la-gi

Holcocephala uruguayensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. uruguayensis
Danh pháp hai phần
Holcocephala uruguayensis
Lynch & Arribálzaga, 1882

Holcocephala uruguayensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala uruguayensis được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1882. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala uruguayensis tại Wikispecies
08013-holcocephala-uruguayensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)