User Tools

Site Tools


08012-holcocephala-scopifer-la-gi

Holcocephala scopifer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. scopifer
Danh pháp hai phần
Holcocephala scopifer
(Schiner, 1868)

Holcocephala scopifer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala scopifer được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala scopifer tại Wikispecies
08012-holcocephala-scopifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)