User Tools

Site Tools


08011-holcocephala-nitida-la-gi

Holcocephala nitida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. nitida
Danh pháp hai phần
Holcocephala nitida
(Wiedemann, 1830)

Holcocephala nitida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala nitida được Wiedemann miêu tả năm 1830.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala nitida tại Wikispecies
08011-holcocephala-nitida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)