User Tools

Site Tools


08010-holcocephala-nigrita-la-gi

Holcocephala nigrita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. nigrita
Danh pháp hai phần
Holcocephala nigrita
Fabricius, 1805

Holcocephala nigrita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala nigrita được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala nigrita tại Wikispecies
08010-holcocephala-nigrita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)