User Tools

Site Tools


08009-holcocephala-monticola-la-gi

Holcocephala monticola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. monticola
Danh pháp hai phần
Holcocephala monticola
Ayala, 1982

Holcocephala monticola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala monticola được Ayala miêu tả năm 1982. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala monticola tại Wikispecies
08009-holcocephala-monticola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)