User Tools

Site Tools


08008-holcocephala-matteii-la-gi

Holcocephala matteii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. matteii
Danh pháp hai phần
Holcocephala matteii
Ayala, 1982

Holcocephala matteii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala matteii được Ayala miêu tả năm 1982. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala matteii tại Wikispecies
08008-holcocephala-matteii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)