User Tools

Site Tools


08007-holcocephala-luteipes-la-gi

Holcocephala luteipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. luteipes
Danh pháp hai phần
Holcocephala luteipes
Hermann, 1924

Holcocephala luteipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala luteipes được Hermann miêu tả năm 1924.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala luteipes tại Wikispecies
08007-holcocephala-luteipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)