User Tools

Site Tools


08002-holcocephala-analis-la-gi

Holcocephala analis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. analis
Danh pháp hai phần
Holcocephala analis
(Macquart, 1846)

Holcocephala analis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala analis được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala analis tại Wikispecies
08002-holcocephala-analis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)